Integracja odruchów niemowlęcych

Odruchy niemowlęce to zestaw typowych mimowolnych ruchów i reakcji organizmu pojawiających się na poszczególnych etapach rozwoju człowieka. Odruchy są niezbędne do przetrwania (np. odruch ssania). Pojawiają się we wczesnej fazie życia płodowego i integrują się wraz z rozwojem układu nerwowego.

 

Niezintegrowane wraz z rozwojem układu nerwowego odruchy stają się źródłem zaburzeń, osłabiają strukturalnie układ nerwowy i w konsekwencji są przyczyną problemów związanych z wyższymi procesami nerwowymi. Przetrwałe w różnym stopniu odruchy mogą powodować takie dolegliwości jak trudności w nauce, problemy z zachowaniem i emocjonalne czy problemy sensoryczno-motoryczne.

 

Znane są również przypadki gdy prawidłowo zintegrowane odruchy zostają ponownie włączone pod wpływem silnych przeżyć czy traumatycznych doznań. W skrajnych przypadkach są to np. tiki nerwowe.

 

Terapia integracji odruchów to zestaw odpowiednich ćwiczeń izometrycznych, sekwencji uruchamiających odpowiednie partie mięśni oraz masaż wykonywane wspólnie z terapeutą w celu stymulowania odpowiednich części mózgu.

Typowe problemy związane z niezintegrowanymi odruchami:

Trudności w nauce:
 • podpieranie głowy ręką (np. w trakcie pisania)
 • zakrywanie oka ręką lub włosami
 • pokładanie się na ławce
 • w trakcie pisania ciało jest odchylone w tył a ręka wyciągnięta do przoru
 • siedzenie na ugiętej nodze podczas pisania
 • nieustalona lateralizacja powyżej 8 roku życia
 • przestawianie liter lub cyfr powyżej 8 roku życia
 • liczne błędy w trakcie przepisywania
 • powolne przepisywanie z tablicy
 • nieprawidłowe trzymanie długopisu
 • trudności z pisaniem
 • nieczytelne pismo
 • kłopoty z czytaniem
 • obniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa
Zachowanie w domu i szkole:
 • choroba lokomocyjna
 • skłonność do rozproszeń
 • brak możliwości powstrzymania się od wydawania odgłosów, mówienia, poruszania się
 • zaburzenia artykulacji
 • opóźniony rozwój mowy
 • trudności w nauce pływania
 • problemy z odczytywaniem godzin na zegarku wskazówkowym
 • skłonność do pogrążania się w rozmyślaniach, wyłączanie się
 • obniżona sprawność fizyczna
 • problemy z nauką jazdy na rowerze
 • dziecko nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji
 • trudności z łapaniem piłki
 • jedzenie w sposób niechlujny
 • tendencja do „rozsiadania się”  (głowa odchylona w tył, nogi wyciągnięte do przodu)