O mnie

Nazywam się Anna Uśniacka.

  • Od 10 lat pracuję z  dziećmi. Przez kilka lat byłam wychowawcą grup przedszkolnych. Obecnie pomagam dzieciom będąc terapeutą Integracji Sensorycznej, Integracji Odruchów (metoda dr S. Masgutowej) i Terapii taktylnej.
  • Ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej (kierunek psychopedagogika kreatywności) oraz podyplomowe studia z zakresu edukacji początkowej i reedukacji na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Posiadam certyfikat terapeuty SI uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii.
  • Jestem terapeutą integracji odruchów oraz terapii taktylnej  metodą dr S. Masgutowej.
  • Mam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami typu: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, całościowe zaburzeniami rozwoju, zmianami zanikowymi móżdżku.